KURULLAR
KURS BAŞKANI
Prof. Dr. Server Serdaroğlu

KDAD Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Server Serdaroğlu
Prof. Dr. Yalçın Tüzün
Prof. Dr. Burhan Engin
Prof. Dr. Zekayi Kutlubay
Uzm. Dr. Neslihan Dolar